The Deaf World Festival in Poland

Regulamin

REGULAMIN / Terms and Conditions (down)

 1. TM & JCA Sp. z o.o., NIP 8982227820, regon 366440445, ul. Loteryjki 46N/14, 01-937 Warszawa
 1. Organizacja Festiwalu Świata Głuchych w dniach 17-24 sierpnia 2022 r.

  Event: – FESTIWAL/FESTIVAL – TURNIEJ/GAME – IMPREZA/PARTY – GOLD VIP – HOTEL HILTON WARSAW – SILVER VIP – HOTEL IBIS

  Goście specjalni / special Guest:

  Plan:
  17.08.2022
  Od 14.00 – przyjazd do Warszawy hotel GOLD-HILTON i SILVER-IBIS.

  18.08.2022
  9.00 – Otwarcie Hula Kula przy Jagiellońskiej
  9.30 do … – Turniej Bowling, PS5, DART 10.00-12.00 dla dzieci (przedstawia Aldo Bossio i Martin Kulda)
  15.00 – wejście na festiwal 15.30-19.00 – przestawia 1. 2. 3. … 9.
  19.30 – start imprezy … … Do rana 4.00.

  19 i 20.08.2022
  Zwiedzanie miasta Warszawa Gości Gold i Silver. (Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Zamek Królewski, Stadion Narodowy, Plac Trzech Krzyży – 205 lat, syrena przy Wiśle, mecz półfinałowy i finał mistrzostw świata oldboy 40+). +

  20.08.2022 turniej gokarty przy Annopol
  9.30 – przywitanie gości
  9.45 – start turnieju.
  Turniej Poker przy Puławskiej 15.00 do nocy

  21.08.2022
  8.00 wyjazd Gold VIP i wykupione wycieczki wyjazd do Oświęcimia potem do Krakowa

  22.08.2022
  Zwiedzanie Krakowa

  23.08.2022
  Zwiedzanie Wieliczki i powrót do Warszawy na kolację pożegnalną lux.

  24.08.2022
  Wylot

  Oferta:
  Gold VIP 1 osoba – 5060 zł / 1.100 euro (2 osoby 9200 zł / 2000 euro) (w tym hotel Hilton Warsaw z śniadaniem i kolacją, transport z i na lotnisko, bilet konferencyjne VIP, Party VIP, bilet za zwiedzanie z przewodnikiem i tłumaczem języka migowego w Warszawie i w Krakowie i Oświęcimiu, Wieliczce, transport w trakcie wycieczek, spotkanie z VIP-ami.
  Silver VIP 1 osoba – 3200 zł / 700 euro (2 osoby 5520zł / 1200 euro) (w tym hotel IBIS z śniadaniem, transport z i na lotnisko, bilet konferencyjne, Party, bilet za zwiedzanie z przewodnikiem i tłumaczem języka migowego w Warszawie –
  Dodatkowa wycieczka do Oświęcimia, Wieliczka, Krakowa 1610 zł / 350 euro za osoba (2 osoby 2760 zł / 600 euro) w tym (hotel w Krakowie z Śniadaniem i kolacja, transport, z przewodnikiem i tłumaczem języka migowego IS)
  Bilet FESTIWAL wejściówka 230 zł / 50 euro będzie 9 osób przestawia z cała świat „ talenty „ w dniu. 18.08.2022 godz. 15.30-19.00.
  Bilet Imprezy wejściówka na imprezę 184 zł / 40 euro. Max liczba gości 2000 osób. Na imprezie występ VIP, półfinał i finał PS5, zabawa, strefa dzieci, bowling, flippery.
  Bilet FESTIWAL + IMPREZY = 414 zł / 90 euro rabat na 368 zł / 80 euro
  Turniej:
  18.08.2022 – Bilet wstępu PS5 – 184 zł / 40 euro, Dart – 138 zł / 30 euro, Bowling – 184 zł / 40 euro, Poker – 230 zł / 50 euro. Gratis 1 x piwo lub napój.
  Wygrana 1-3 miejsce gratis VIP imprezę o 20.00 do rana. 4-8 miejsce gratis wstęp na imprezę o 20.00 do rana. Nagrody puchar i medal oraz dyplom bonus
  20.08.2022 Turniej gokarty – 230 zł / 50 euro. Nagrody puchar i medal oraz dyplom i nagroda niespodzianka
 1. Płatność księgowana jako darowizna na rzecz TM & JCA przez platfromę PayU. Ostatni dzień rezerwacji to 30 czerwca 2022 roku.
  Za rezerwację uznaje się dokonanie wpłaty i otrzymanie e-maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji.
 2. Istnieje możliwość anulacji rezerwacji bez podania przyczyny na 14 dni przed 17 sierpnia 2022 r. W takim przypadku zostanie zwrócona połowa -50% środków poniesionych przy rezerwacji. W przypadku anulacji w terminie krótszym niż 14 dni przed 17 sierpnia 2022 r. opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.
 3. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych:
  a. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po wejściu do serwisu oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest TM & JCA Sp. z o.o., z siedzibą Loteryjki 46N/14, Warszawa.

  b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach: • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”, • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą), • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych, • obrony przed ewentualnymi roszczeniami, • analitycznym i statystycznym.

  c. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.deafworldfestival.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  d. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

  e. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

  f. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
  a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,

  b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu www.gdpr.pl opisanych w Regulaminie Portalu;

  c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

  e. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  f. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@deafworldfestival.pl
  g. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Terms and Conditions

 1. TM & JCA Sp. z o.o., Tax Identification Number (NIP) 8982227820, Regon 366440445, Loteryjki Street 46N m 14, 01-937 Warsaw
 1. Organization of the Festival of the World of the Deaf on 17-24 August 2022.

  Event: – FESTIVAL/FESTIVAL – TOURNAMENT/GAME – PARTY/PARTY – GOLD VIP – HILTON WARSAW HOTEL – SILVER VIP – IBIS HOTEL

  Special Guest:

  Plan:
  17.08.2022
  From 14.00 – arrival to Warsaw GOLD-HILTON and SILVER-IBIS hotel.

  18.08.2022
  9.00 – Opening of the Hula Kula at Jagiellońska Street
  9.30 to … – Bowling tournament, PS5, DART 10.00-12.00 for kids (presented by Aldo Bossio and Martin Kulda)
  15.00 – entrance to the festival 15.30 – 19.00 – rearranges 1. 2. 3. … 9.
  19.30 – start of the event … … Until the morning 4.00.

  19 and 20.08.2022
  City tour of Warsaw Gold and Silver Guests. (Warsaw Uprising Museum, Royal Łazienki Park, Royal Castle, National Stadium, Three Crosses Square – 205 years old, siren by the Vistula River, semi-final match and final of the Oldboy 40+ World Cup). +

  20.08.2022 go-kart tournament at Annopol
  9.30 – welcome to the guests
  9.45 – Start of the tournament.
  Poker tournament at Pulawska 15.00 till night

  21.08.2022
  8.00 departure Gold VIP and purchased trips to Auschwitz then to Krakow

  22.08.2022
  sightseeing tour of Krakow

  23.08.2022
  Wieliczka sightseeing and return to Warsaw for a lux farewell dinner.

  24.08.2022
  Departure

  Offer:
  Gold VIP 1 person – 5060 PLN / 1,100 Euro (2 people 9200 PLN / 2000 Euro) (including Hilton Warsaw hotel with breakfast and dinner, transportation from and to the airport, VIP conference ticket, VIP Party, ticket for sightseeing with guide and sign language interpreter in Warsaw and in Cracow and Auschwitz, Wieliczka, transportation during excursions, meeting with VIPs.
  Silver VIP 1 person – 3200 PLN / 700 Euro (2 persons – 5520 PLN / 1200 Euro) (incl. Hotel IBIS with breakfast, transfer from and to the airport, conference ticket, Party, ticket for a sightseeing tour with a guide and sign language interpreter in Warsaw – Silver VIP – 1 person – 3200 PLN / 700 Euro (2 persons – 5520 PLN / 1200 Euro)
  Additional trip to Oświęcim, Wieliczka, Krakow 1610 PLN / 350 Euro per person (2 persons 2760 PLN / 600 Euro) including (hotel in Krakow with breakfast and dinner, transportation, with a guide and sign language interpreter IS)
  FESTIVAL ticket entrance fee 230 zł / 50 euro will be 9 people performing with the whole world ” talents ” on. 18.08.2022 godz. 15.30-19.00.
  Event ticket entrance 184 zł / 40 euro. Max number of guests 2000 persons. At the event VIP performance, semi-final and final PS5, fun, kids zone, bowling, flippers.
  FESTIVAL + EVENTS ticket = 414 PLN / 90 Euro discount for 368 PLN / 80 Euro
  Tournament:
  18.08.2022 – PS5 entrance ticket – 184 zł / 40 euro, Dart – 138 zł / 30 euro, Bowling – 184 zł / 40 euro, Poker – 230 zł / 50 euro. Free of charge 1 x beer or drink.
  Winning 1-3rd place free VIP party at 20.00 till morning. 4th-8th place free entry to the party at 20.00 till morning. Prizes cup and medal as well as diploma bonus
  20.08.2022 Go-kart tournament – 230 PLN / 50 Euro. Prizes cup and medal, diploma and a surprise award
 1. Payment is booked as a donation to TM & JCA via PayU platfromę. Last day of reservation is June 30, 2022.
  The reservation is considered made when the payment is made and the reservation is confirmed by e-mail.
 2. You can cancel your reservation without giving any reason up to 14 days before 17th August 2022. In this case, half -50% of the money paid for the reservation will be refunded. In case of cancellation less than 14 days before August 17, 2022, the reservation fee will not be refunded.
 3. Privacy Policy and Data Protection:
  a. The administrator of your personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 EU of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. (hereinafter: “RODO”), upon entering the service and in connection with the use of its functionalities, is the TM & JCA, based in Loteryjki 46N/14, Warsaw.

  b. Your personal data will be processed by the Administrator, in particular for the following purposes: – to conclude and perform an agreement for the provision of services by electronic means under the terms and conditions described in the “Portal Terms and Conditions”, – to send messages containing commercial information, – to conduct marketing of entities cooperating with the Administrator (with prior consent), – to enable contact with the Administrator via contact forms, – to defend against possible claims, – analytical and statistical.

  c. The data will be transferred to entities processing them on our behalf on the basis of contracts with the Administrator, but only for the purposes and to the extent necessary to fulfill the above-mentioned purposes, including, among others, entities providing us with IT services or other services ensuring the proper functioning of www.deafworldfestival.pl, whereby such entities process the data only according to the Administrator’s instructions.

  d. Apart from the entities mentioned above, your data may be disclosed only to entities authorized to do so under national or EU law. The Administrator shall exercise due diligence to properly secure the personal data provided, in particular against their disclosure to unauthorised persons.

  e. Your personal data will be processed only for the time necessary to achieve the purpose of processing or until you revoke your consent. The Administrator reserves the right to process the data for up to 3 months after the purpose has been achieved in connection with the implementation of its own analytical and statistical purposes.

  f. Your personal data may be processed on the basis of:
  a) consent (Article 6(1)(a) of the RODO), in particular for marketing purposes of cooperating entities,

  b) in connection with the performance of an agreement to which the data subject is a party or in order to take action at the request of the data subject prior to entering into an agreement (Article 6(1)(b) RODO), in particular in the case of ordering the Newsletter service or in connection with the use of www.gdpr.pl functionalities described in the Terms and Conditions of the Portal;

  c) to comply with the obligation arising from the provisions of both national and EU law in accordance with Article 6.1.c RODO;

  d) for purposes resulting from the Administrator’s legally justified interests, including answering inquiries sent via the “Contact” tab and for statistical and analytical purposes of the Administrator, where the Administrator’s justified interest consists in the possibility to analyze and make statistics of his activities resulting from art. 6 section 1 letter f) RODO, as well as for the purposes of defending against possible claims on the basis of the Administrator’s legally justified interest, where the Administrator’s justified interest consists in defending the Administrator against third-party claims.

  e. At any time there is a possibility to withdraw the consents given in the service, including the consent to data processing for marketing purposes of entities cooperating with the Administrator. Revocation of consent for processing will not affect the legality of the processing, which was performed before its withdrawal.

  f. You have the right to demand access to data, rectification, erasure, transfer or restriction of processing, as well as the right to object to processing. If you wish to exercise your rights please email us at: kontakt@deafworldfestival.pl

  g. The security of your personal data is a priority for us, however, if you believe that by processing your personal data we are violating the provisions of the RODO, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.